Mateřská škola Prachovice, Školní č. 116, okres Chrudim

ve školním roce zahajuje provoz ve všech třídách 4. 9. 2023.

Konzultační dny:

30. 8. 2023 8,00 – 16,00 hodin

31. 8. 2023 8,00 – 16,00 hodin

V těchto dnech bude vydáno rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ těm rodičům, kteří v řádném termínu nepředali doklady nezbytné pro vydání rozhodnutí, administrativní dokončení zápisů a zodpovězeny veškeré dotazy rodičů.