Omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

Ze stravování je třeba odhlásit dítě do 7:00 hodin. Omluvením nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je dítě automaticky omluveno ze stravování. Níže uvedený formulář lze využít i jako omluvení dítěte z povinného předškolního vzdělávání (místo omluvenky v šatně).

  • osobně
  • telefonicky: 469 663 186
  • omluvenkou v případě povinného předškolního vzdělávání
  • formulářem níže