Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Rozvojové aktivity v MŠ Prachovice III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022828

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Datum ukončení: 31. 8. 2023

Popis a výsledky aktivit

  • Školní asistent
    • Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
  • Projektový den ve výuce a mimo školu
    • Aktivita povede k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.
  • Odborně zaměřená tematická setkávání
    • Aktivita poskytne rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Cíle

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.