Úhrada stravného

Stravné musí být uhrazeno k poslednímu dni v měsíci na měsíc následující.

Možnosti úhrady:

  1. bankovním převodem (předpis stravného pošleme každý měsíc na emailovou adresu rodiče nebo bude v obálce v šatně),
  2. příkazem k úhradě formou měsíčních záloh: Kč 900,-- Rodiče obdrží variabilní symbol – u vedoucí ŠJ, vyúčtování záloh 2x ročně: k 30. 6. a k 31. 12. Bankovní spojení MŠ: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 1145387319/0800
  3. hotově v ředitelně u vedoucí ŠJ (pouze jeden den v měsíci).