Výše stravného

(od 1. 4. 2022 – v souladu s vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování)

Finanční limit na nákup potravin (dítě do 6let):

Přesnídávka: Kč 10,–
Oběd: Kč 24,–
Svačina: Kč 9,–
Celkem: Kč 43,–

Finanční limit na nákup potravin (dítě 7 a více let)-OŠD:

Přesnídávka: Kč 10,–
Oběd: Kč 25,–
Svačina: Kč 9,–
Celkem: Kč 44,–

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023), ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Šárka Šmejdová vedoucí ŠJ